Ασφαλτικά γαλακτώματα νερού - Hermes-ins.gr
Ασφαλτικά γαλακτώματα νερού

Ασφαλτικά γαλακτώματα νερού

  • ASPHALT COAT
    Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού με αδρανή υλικά, σε συσκευασία μεταλλικού τετράγωνου δοχείου βάρους 19Kg. Αραιώνεται με νερό. Εξαιρετικό φράγμα υδρατμών δωμάτων.
  • HERMES COAT
    Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού με αδρανή υλικά, σε συσκευασία στρογγυλού πλαστικού δοχείου. Αραιώνεται με νερό. Εξαιρετικό φράγμα υδρατμών δωμάτων.