Θερμή ασφαλτόκολλα - Hermes-ins.gr
Θερμή ασφαλτόκολλα

Θερμή ασφαλτόκολλα

  • ΘΕΡΜΗ ΑΣΦΑΛΤΌΚΟΛΛΑ R85/25
    Οξειδωμένη άσφαλτος τύπου R85/25. Εφαρμόζεται εν θερμώ, με κύρια χρήση την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών