Μεμβράνες κεραμοσκεπής - Hermes-ins.gr
Μεμβράνες κεραμοσκεπής

Μεμβράνες κεραμοσκεπής

  • PETROFLEX F
    Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με οπλισμό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου και άνω και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου
  • PETROFLEX GEO
    Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με οπλισμό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου, με άνω επικάλυψη γεωύφασμα πολυπροπυλενίου και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου
  • PETROFLEX DOUBLE GEO
    Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με οπλισμό γεωύφασμα πολυπροπυλενίου, με άνω και κάτω επικάλυψη γεωύφασμα πολυπροπυλενίου