Έρευνα και Ανάπτυξη - Hermes-ins.gr
Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων ήταν πάντα αναπόσπαστο συστατικό της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Η βαθιά τεχνογνωσία μας στο χώρο των ασφαλτικών μονωτικών και των εφαρμογών τους αποτέλεσε και αποτελεί το θεμέλιο λίθο της καταξίωσής μας πάνω στον οποίο χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας.

Μέσω της διατήρησης μακροπρόθεσμων και σταθερών σχέσεων συνεργασίας με προμηθευτές και πελάτες, παρακολουθούμε τις προϊοντικές τάσεις, εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και συντονίζουμε τα σχετικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Μια έμπειρη και άρτια καταρτισμένη ομάδα ανθρώπων εργάζεται με αφοσίωση, στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού και της εξασφάλισης της έγκαιρης και επιτυχούς ανάπτυξης νέων καθώς και της βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο εξέλιξης και άναβάθμισης των προϊοντικών σειρών μας, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα τεχνολογικά ιδρύματα και εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού, με σκοπό την διερεύνηση των όποιων δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων προϊόντων και τον έλεγχο συμβατότητάς τους σε νέες χρήσεις, ανάγκες, και αγορές.