Ιστορική Αναδρομή - Hermes-ins.gr
Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

1932 Εμπορία πισσοχάρτων για στεγανώσεις οροφών

1946 Μικρής κλίμακας παραγωγή ασφαλτοχάρτων στο Μοσχάτο (οδός Πίνδου)

1953 Βιομηχανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

1966 Αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής και μεταφορά τους στο Μοσχάτο (οδός Θεσσαλονίκης)

1974 Δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ασφαλτικών και μονωτικών προϊόντων στην Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου

1999 Στρατηγική συμμετοχή στην Asphaltop S.A