Πολιτική Ποιότητας - Hermes-ins.gr
Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

H ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούσε πάντα υπόθεση ύψιστης σημασίας και ουσιαστικό κομμάτι της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΕ. Από την ίδρυσή της το 1932, καθώς και από την έναρξη της ΕΡΜΗΣ το 1946, η εταιρεία πορεύεται με σύμμαχο την υψηλού επιπέδου, σταθερή και αξιόπιστη ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

Σήμερα, είναι από τις πλέον καταξιωμένες Βιομηχανίες Ασφαλτικών- Μονωτικών Προϊόντων στο μυαλό και την καρδιά του Έλληνα τεχνικού και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στα Βαλκάνια. Η "κλασσική" σειρά ασφαλτοπάνων HERMES αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της αγοράς ασφαλτικών μονωτικών, παραμένοντας διαχρονικά πρώτη σε αναγνωρισιμότητα, ποιότητα και όγκο πωλήσεων.

Η δέσμευση της Διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρίας στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίησή της. Αναμφίβολα, αποτελεί το βασικό μοχλό της περαιτέρω ανάπτυξης και καταξίωσής μας, ως αξιόπιστου πρεσβευτή της Ελληνικής Βιομηχανίας, και σε διεθνές επίπεδο.

Πυλώνες του ποιοτικού προσανατολισμού μας είναι:

  1. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα συνοδευόμενα από ανάλογες παρεχόμενες υπηρεσίες.
  2. Η ικανοποίηση του πελάτη, επαγγελματία και ιδιώτη.
  3. Η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
  4. Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
  5. Η ακεραιότητα και η αξιοπιστία στις συναλλαγές.
  6. Η απόλυτη τήρηση της νομοθεσίας και της ηθικής.
  7. Η συνδρομή προς το κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη των στόχων μας εφαρμόζουμε όλες τις μοντέρνες τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων, καθιερώνοντας πρότυπα και μοντέλα που την καθιστούν ευέλικτη και ανταγωνιστική, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα πλαίσιο διαρκούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μας. Μέσω περιοδικών ανασκοπήσεων, καθοδηγούνται προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες που συνθέτουν την εταιρική μας φιλοσοφία για συνεχή βελτίωση.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία των ανωτέρω στόχων, αφ' ενός η Διοίκηση και αφ' ετέρου το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις αρχές και την πολιτική ποιότητας της εταιρείας μέσα από τις διαδικασίες του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001.